فوتاب | سامانه ای کارا برای یافتن بار و راننده

چرا رانندگان کامیون باید هزینه انبارداری صاحبان کالا را پرداخت کنند؟

چرا رانندگان کامیون باید هزینه انبارداری صاحبان کالا را پرداخت کنند؟

آخرین مطالب:

با کدام استدلال و منطقی یک راننده کامیون باید هزینه انبارداری صاحب کالا را پرداخت کند؟
این پرسشی است که محسن رئیسی راننده فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا در شبکه های اجتماعی مطرح کرد.
وی با انتشار یک بارنامه عنوان کرد: آیا صاحب کالایی که 400 میلیون تومان آهن را خریداری می‌ کند توان پرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه انبارداری را ندارد؟

این راننده کامیوندار افزود: چرا این هزینه انبارداری باید در کل کرایه دریافتی رانندگان محاسبه شود؟

او تاکید کرد: شرکت حمل و نقل طبق کدام قانون می تواند هزینه انبارداری را از راننده دریافت کند و به کرایه اضافه کند؟ قانون یا توافق؟
رئیسی گفت: هیچ قانونی برای دریافت هزینه‌ انبارداری از رانندگان وجود خارجی ندارد، هر چه هست توافق است، توافقی بسیار بد برای سرپا نگه داشتن دلالان و انبارها از جیب رانندگان.

به گزارش تین نیوز، وی خاطرنشان کرد: اضافه شدن این مبالغ به کرایه کل باعث عدم درک صحیح صاحبان کالا و مسئولان از کرایه واقعی کامیونداران می شود.

این راننده تاکید کرد: این موارد نشان می دهد حذف رابطه مالی بین شرکت های حمل و نقل و رانندگان بیش از پیشضرورت دارد.