فوتاب | سامانه ای کارا برای یافتن بار و راننده

وبلاگ

فوتاب، سامانه حمل و نقل آنلاین

آخرین مطالب:

بندرعباس شهر بار

بندرعباس شهر بار

بندرعباس بندرعباس شهر بار شهربندرعباس با نام پیشین بندر گمبرون (زیرا بندرعباس در گذشته محل صادرات ظروف چینی بوده و به زبان انگلیسی در اروپا

ادامه مطلب 👓
کامیون های نیکولا

کامیون هیدروژنی نیکولا

کامیون هیدروژنی نیکولا کامیون هیدروژنی نیکولا رقیبی برای کامیون تسلا نیکولا موتور یکی از شرکت هایی است که در زمینه توسعه خودروهای سنگین پاک فعالیت

ادامه مطلب 👓