بیشتر با ما آشنا شوید

آسان بار محبوب ترین و بزرگترین بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل بار در کشور است که در حال حاضر،بیش از ۲۰ هزار راننده تایید شده و ۴۰۰ شرکت حمل و نقل در سراسر کشور از خدمات آن استفاده می کنند.آسان بار با محصولات و اپلیکیشن های خود به عنوان پل ارتباطی بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمل می کند و بدین ترتیب توانسته یک بستر الکترونیکی برای ارتباط سریع تر و بهینه‌تر بین این دو رکن اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای فراهم کند. شرکت های حمل و نقل از طریق آسان بار، می توانند در کمتر از ۲۰ ثانیه بار خود را در سامانه اینترنتی حمل بار آسان بار ثبت کرده و با سرعت بیشتر بار را به مقصد مورد نظر خود از طریق رانندگان ناوگان های مختلف حمل کنند.

چرا فوتاب؟

آسان بار محبوب ترین و بزرگترین بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل بار در کشور است که در حال حاضر،بیش از ۲۰ هزار راننده تایید شده و ۴۰۰ شرکت حمل و نقل در سراسر کشور از خدمات آن استفاده می کنند.آسان بار با محصولات و اپلیکیشن های خود به عنوان پل ارتباطی بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمل می کند و بدین ترتیب توانسته یک بستر الکترونیکی برای ارتباط سریع تر و بهینه‌تر بین این دو رکن اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای فراهم کند. شرکت های حمل و نقل از طریق آسان بار، می توانند در کمتر از ۲۰ ثانیه بار خود را در سامانه اینترنتی حمل بار آسان بار ثبت کرده و با سرعت بیشتر بار را به مقصد مورد نظر خود از طریق رانندگان ناوگان های مختلف حمل کنند.

باربری با فوتاب مثل فوتــــــآبه
فوتاب
بزرگترین سامانه
باربری آنلاین
در کشور

ارسال بار، سراسر‌ کشور

ارسال هر نوع بار در سراسر کشور از طریق سامانه حمل و نقل آنلاین

رهگیری در لحظه

مکان و وضعیت بار ارسالی خود را در هر لحظه، پیگیری کنید

دریافت بار سراسری

بارهای سراسر کشور را مشاهده و بهترین آن را دریافت و حمل کنید

دوسر بار بردن

ارائه بار رفت و برگشت به رانندگان، و تضمین درآمد عالی

قیمت هوشمند و قطعی

قیمت گذاری هوشمند و اتوماتیک، بدون هیچ‌گونه هزینه اضافی

تضمین درآمد بالا

به عنوان یک راننده یا صاحب بار، درآمد بالا و پایداری داشته باشید

فعال در بیش از ۲۹ استان ایران

فوتاب در سراسر ایران

آسان بار محبوب ترین و بزرگترین بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل بار در کشور است که در حال حاضر،بیش از ۲۰ هزار راننده تایید شده و ۴۰۰ شرکت حمل و نقل در سراسر کشور از خدمات آن استفاده می کنند.آسان بار با محصولات و اپلیکیشن های خود به عنوان پل ارتباطی بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمل می کند و بدین ترتیب توانسته یک بستر الکترونیکی برای ارتباط سریع تر و بهینه‌تر بین این دو رکن اصلی صنعت حمل و نقل جاده ای فراهم کند. شرکت های حمل و نقل از طریق آسان بار، می توانند در کمتر از ۲۰ ثانیه بار خود را در سامانه اینترنتی حمل بار آسان بار ثبت کرده و با سرعت بیشتر بار را به مقصد مورد نظر خود از طریق رانندگان ناوگان های مختلف حمل کنند.