وبلاگ

بندرعباس شهر بار

بندرعباس شهر بار

بندرعباس بندرعباس شهر بار شهربندرعباس با نام پیشین بندر گمبرون (زیرا بندرعباس در گذشته محل صادرات ظروف چینی بوده و به زبان انگلیسی در اروپا

ادامه مطلب 👓