فوتاب | سامانه ای کارا برای یافتن بار و راننده

وبلاگ

فوتاب، سامانه حمل و نقل آنلاین

آخرین مطالب:

بارنامه الکترونیکی

بارنامه های الکترونیکی چیست؟

بارنامه های الکترونیکی چیست؟ بارنامه الکترونیکی در سالهای اخیر بارنامه الکترونیکی، جایگزین بارنامه های کاغذی شده است. صدور بارنامه‌های الکترونیکی، نه تنها سبب شفافیت کمیسیون

ادامه مطلب 👓
ماک سری ار

معرفی ماک سری R

ماک سری R از جنگ دوم جهانی، ماک نمادی از کامیون های آمریکایی به شمار می آید ماک معرف صنعت کامیون سازی آمریکا در دنیا بوده

ادامه مطلب 👓