آنچه در این مقاله می‌خوانید

20 تا ۴۵ درصد از حقوق رانندگان کامیون با یک مصوبه از بین می رود

نویسنده:

فوتاب

دسته بندی مطلب:

تاریخ انتشار:

بهمن ۱۳, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری:

یک راننده کامیوندار معتقد است ضرایب تطبیق «بند ۲ صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۹.۱۹» ایراداتی دارد که مسبب اصلی انحراف تن کیلومتر بوده و عملاً تن کیلومتر را از هدف خود که همان تعیین حداقل نرخ مبتنی بر هزینه تمام شده هرتن بار بود، دور کرده و به واسطه این صورتجلسه و همچنین زمین ماندن بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ و ۱۴۰۰.۱۰.۱۸ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد از حقوق رانندگان در حال تضییع است.
نوید خیرمند گفت: تن کیلومتر از آنجایی به مطالبه عمومی تبدیل شد که قرار بود؛ همانند حداقل حقوق و دستمزدی که اداره کار در هر سال برای کارگران تعیین می کند و توافق کمتر از آن حتی اگر با قبول خود کارگر باشد منتج به مجازات کارفرما می گردد، مبنایی برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا باشد نه اینکه خود متولی صنف و نمایندگان صنف با عملیات ریاضی و بازی با اعداد شرایط شکستن نرخ و تضییع حقوق رانندگان را فراهم نمایند.
وی با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی، افزود: متأسفانه امروز به استناد همین صورتجلسه در بسیاری از استان‌ ها، مدیران استانی، شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا (در حالی که نه به مصوبات و نه آیین نامه ها و بخشنامه دیگر سازمان کمترین اهمیتی دهند با شکستن نرخ مصوب تن کیلومتر بر مبنای شاخص ۳۱۳.۶ تومانی (که در آستانه ۹ ماهه شدن است) موجبات زیان رانندگان را فراهم کرده اند.
او عنوان کرد: از آن بدتر اینکه سازمان در خصوص توافق طبق همین ضریب تطبیق به نفع راننده (۱.۲۵) که با توافق با صاحب کالا صورت می‌ گرفت، اقدام به توقیف و مسدود کردن هوشمند راننده بی پناه در بندر امام خمینی می کند.
این راننده کامیون تاکید کرد: امروز به لطف این صورتجلسه اکثر بارهای خارج از سالن های اعلام بار و حتی بارهایی مثل شمش صادراتی ذوب آهن در سالن اعلام بار، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد زیر نرخ تعرفه مبتنی بر تن کیلومتر به عنوان نرخ پایه در سیستم بارگذاری شده است.
وی گفت: در پاسخ به اعتراض رانندگان و کامیونداران نیز از یک طرف به این صورتجلسه استناد کرده و از طرف دیگر مدعی هستند به خاطر حمایت از تولید و صادرات چنین تصمیمی گرفته شده است.
وی خطاب به مسئولان دولتی و صنفی رانندگان و کامیونداران بیان کرد: به استناد مواد ۶۶۷ و ۶۶۶ قانون مدنی مکلف به رعایت مصالح موکلان خود هستید نه مصالح صاحبان کالا، مطابق کدام قانون از حق راننده بدون رضای آنها به اسم حمایت از تولید مبلغی از کرایه را بذل و بخشش نموده اید؟
خیرمند افزود: جالب تر آن که این بخشش برای شرکت های بزرگ و سودآور است و برای کالاهای اساسی که عموما قوت غالب قشر ضعیف است، بالاترین کرایه لحاظ می شود که همین موضوع، شائبات دیگری را در اذهان تداعی می کند.

این راننده کامیوندار خاطرنشان کرد: کدام یک از تصمیم سازان این صورتجلسه و یا مجریان آن در استان ها حاضر است تا ۲۵ درصد از حقوق خود را برای حمایت از تولید ببخشد؟ مگر حمل کالا چند درصد سود دهی دارد که چنین تخفیفی به زور به رانندگان تحمیل شده است؟

خیرمند ادامه داد: امروز به واسطه این صورتجلسه و همچنین زمین ماندن بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ و ۱۴۰۰.۱۰.۱۸ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد از حقوق رانندگان در حال تضییع است.

بازدیدها: 69
هشدار نسبت به حضور افراد سودجو در طرح نوسازی کامیون ها/ فرسوده سواران مراقب باشند
انحراف طرح نوسازی با بلاتکلیفی در ارائه گواهی اسقاط ناوگان فرسوده
دیدگاه خود را بنویسید